Bluesecure Danmark leverer kommunale & private parkeringssystemer, og vores parkeringsløsninger er et komplet parkeringssystem fra parkeringsvagtens håndholdte Android-enhed, udstedelse af parkeringsafgifter til backend-systemet for kommunens og de private sagsbehandlere, bogholderi og rykkerprocedurer.

Bluesecure Danmark leverer komplette parkeringssystemer for den kommunale parkeringskontrol. Der er ingen saglig grund til ikke at oprette, og drive den kommunale parkeringskontrol i eget regi, og der er slet ingen grund til at lade en anden kommunes parkeringsenhed om at drive parkeringskontrollen. Bluesecure Danmark leverer et helt færdigt produkt med alle færdselslovens bestemmelser som forseelseskoder.

Som kommune får I et komplet system, bestående af Android-enheder til udstedelse af parkeringsafgifter, termiske printere, vejrbestandige papirruller. Dertil kommer et “midtersystem”, der opsamler parkeringsvagternes iagttagelser og som fungerer som et opslagsværk for sagsbehandlerne, og endeligt leverer vi et “bundsystem”, der håndterer klager, rykkerprocedurer, regnskab mm. Kan kombineres med kommunens egen brandede betalingsapp.