Dørmand til skole

Hos Bluesecure Danmark kan du med god fordel leje din dørmand til skole. Vi har som autoriseret vagtfirma stor erfaring med dørmandsarbejde på skoler, hvor der er meget unge mennesker involveret. Unge mennesker fester på en lidt anden facon end os, der er ældre og festen er som regel lidt ukontrollabel, hvis ikke man har nogle erfarne dørmænd med på sidelinjen. At tage et dørmandsbevis som forældre, dækker langt fra nok til, at festen kan blive afholdt så alle deltagere kan være trygge og sikre. Der får du behov for hjælp fra et autoriseret vagtselskab, som har virket på området i mange år. Dertil skal du lægge, at vores dørmænd har en bred aldersmæssig sammensætning, og et hav af forskellige civile uddannelser. Vidste du fx at langt størstedelen af vores personale har aftjent værnepligt kombineret med en håndværksmæssig uddannelse? Visse af vores dørmænd har endda videregående uddannelser eller er studerende på en lang videregående uddannelse. Det giver ballast og overblik som et dørmandsbevis hos en forældre ikke kan matche.

Dørmand til skoler

Du får ekstra services med når du lejer dørmand til skole

Bluesecure Danmark kan som autoriseret vagtfirma byde ind med sikkerhed omkring skolens øvrige ejendomme eller dyre remedier. Hvis du fx anvender et dørmandsfirma, kan firmaet ikke tage hånd om skolen øvrige værdier, idet det udelukkende er et autoriseret vagtfirma som må tage hånd om det også. Derfor får du, når du lejer din dørmand hos Bluesecure Danmark, også en sikkerhed for, at vi samtidigt passer på skolens værdier i tilstødende lokaler, så de ikke bliver udsat for forsætligt hærværk. Desuden har alle vores vagter førstehjælpsbevis således, at eventuelt unge mennesker, som kommer til skade, kan tages hånd om på bedste vis. Du får også et bredt sammensat hold rent uddannelsesmæssigt og aldersmæssigt. Vores erfaring viser, at jo bredere dørmandsgruppen er sammensat aldersmæssigt, jo større synergi mellem dørmændene. Denne synergi komme festdeltagerne tilgode i det det betyder, at vi kan kommunikere på tværs af aldersgrupper mm.

Det er vigtigt med et autoriseret vagtfirma

Det er altså bidende vigtigt, at du vælger at anvende et autoriseret vagtfirma, når du skal leje din dørmand til skoler i hele Danmark. For med et autoriseret vagtfirma er du helt sikker på, at alt personalet er godkendt af Rigspolitiet. Det forholder sig anderledes med de såkaldte dørmandsfirmaer, hvor hele organisationen er bundet op på et enkelt dørmandskursus. Det er den ene siden af sagen. Den anden side af sagen er, at du langt fra kan være sikker på, at dørmandsfirmaet har de nødvendige forsikringer. Som autoriseret vagtfirma har Bluesecure Danmark naturligvis den lovpligtige arbejdsskadeforsikring samtidigt med en udvidet ansvarsforsikring. Det kan du slet ikke være sikker på, at dørmandsfirmaer har styr på. Årsagen er, at det Administrativt Center Øst, der holder snor i de autoriserede vagtfirmaer på Sjælland. Det betyder, at vi hele tiden kontrolleres og kigges over skulderen. Det er ikke tilfældet med dørmandsfirmaerne. Man får som bekendt, hvad man betaler for, og sådan forholder sig også med autoriserede vagtfirmaer.

Hvor mange dørmænd skal min skole bruge?

Man tager udgangspunkt i, at for hver 100 deltagere, skal man beregne, at der går mindst 1 dørmand. I visse tilfælde kan dette forholdstal sættes op til 150 personer pr. dørmand. Det er afhængigt af demografi, og der er således stor forskel på, om arbejdet skal udføres i Taastrup eller om arbejdet skal udføres på en privatskole i Holte. I hvert enkelt tilfælde vil Bluesecure Danmark tage demografien i betragtning inden vi beslutter os for, hvilket forholdstal, der er forsvarligt at sætte i hver enkelt situation på dørmand til skole. Det, det handler om, er den totale sikkerhed og sikkerhed kan faktisk sagtens købes for billigt. Derfor bør du tage en snak med os inden du beslutter dig, hvor mange dørmand din skole skal anvende. Det kan være, at du sætter antallet for højt, og så anvender du faktisk unødige penge. Sætter du antallet af dørmænd for lavt, bliver resultatet naturligvis det modsatte.

Læs mere her om vores dørmand til skoler.