Dørmænd til uddannelser

Dørmænd til uddannelser lejer du bedst hos Bluesecure Danmark, og vores dørmandsløsninger til uddannelser henvender sig ungdomsuddannelser, tekniske skoler, gymnasier, højere læreanstalter mfl. Vi har i Bluesecure Danmark en stor erfaring med dørmænd til uddannelser uanset hvilken type af uddannelsesinstitution, der er tale om. Vi har gennem årene hjulpet fx tekniske skoler, gymnasier, læreanstalter, ingeniørhøjskoler mfl., med at sammensætte det perfekte hold af ansvarlige og erfarne dørmænd til brug for fredagsbarer og årsfester. Uanset om der er behov for 2 dørmænd eller 10, kan vi sammensætte en løsning, der er nøje afstemt efter jeres behov og ønsker.

Dørmænd til uddannelser

Dørmænd og vagter til uddannelser

Når du skal beslutte dig for, hvilken type af selskab, der skal tage sig af opgaven omkring sikkerheden til uddannelser, så er det vigtigt, at du holder dig for, at et autoriseret vagtselskab er det bedste bud. Der er i de senere år dukket en del selskaber op som går under betegnelsen “dørmandsselskaber”. Dørmandsselskaber er ikke det samme som et autoriseret vagtselskab idet autoriserede vagtselskaber som Bluesecure Danmark er underlagt en strammere lovgivning med hensyn til personalet end dørmandsselskaberne er det. Fx er alt vores personale løbende kontrolleret af Rigspolitiet, hvorimod det ikke gælder for dørmandsselskaberne. Dørmandsselskaberne har en langt løsere struktur hvor selve godkendelsen ligger hos den enkelte dørmand, og der er som sådan ingen garanti for, at den eller de dørmænd som kommer ud for at løse opgaven rent faktisk har en tilladelse til at løse opgaven. Det er derfor du skal vælge et autoriseret vagtselskab fremfor for et dørmandsselskab.

Lej dine dørmænd til uddannelser hos os

Når du lejer dine dørmænd hos Bluesecure Danmark til uddannelser, kan du være sikker på, at alt vores personale er godkendt og til stadighed har de rigtige godkendelser. Desuden kan du også være helt sikker på, at alle forsikringer er tilstede som fx lovpligtig arbejdsskadeforsikring samt naturligvis en ansvarsforsikring. Det kan ikke garanteres, at dørmandsselskaberne har sådanne forsikringer på plads, og det kan gå hen og blive ret katastrofalt såfremt, hvis der skulle indtræffe en episode, der kræver brug af de rigtige forsikringer. Desuden, når du lejer dine dørmænd til uddannelser hos os, er du også sikret både en fornuftig prolog, sparring og epilog. Det er vigtigt med nøje afstemte forventninger til opgavens udførelse.

Den perfekte sammensætning af dørmænd til uddannelser

Når vi sammensætter teamet af dørmænd til uddannelser, gør vi det altid ud fra en nøje vurdering, hvor flere forskellige faktorer indgår i vurderingen af, hvor holdet af dørmænd skal sammensættes:

  • Alder
  • Civil uddannelse
  • Personlighed
  • Personlige kommunikative egenskaber

Det er vigtigt for vores vagtfirma, at holdet af dørmænd til uddannelser nøje passer sammen med opgavens udførelse. Fx vil der være forskel på sammensætningen af holdet af dørmænd til den tekniske skole i Roskilde, end der vil være til en årsfest på Københavns Universitet. Det handler for vores vagtfirma om, at dørmændenes personlige egenskaber afspejles i den virkelighed som vi skal arbejde under og efter.

Hvis du vil se vores side for netop dørmænd til uddannelser, kan du klikke på dette link og læse mere.