Bluesecure Danmark faciliterer Automatisk nummerpladegenkendelse til brug for hoteller, parkeringskældre og store offentlige parkeringsarealer som hospitaler, retsbygninger, offentlige erhverv mfl. Bluesecure Danmarks ANPR-løsninger kan kombineres med din egen betalingsapp, og appen brandes som din egen.

Med Bluesecure Danmarks Automatisk nummerpladegenkendelse kan du som ejer af store parkeringsarealer enkelt facilitere orden, kontrol og betalingsparkering uden behov for fysiske parkeringsvagter. Fysiske parkeringsvagter er driftsmæssigt en omkostning, og såfremt dine parkeringsarealer egner sig til en kontrolfri løsning, kan Bluesecure Danmark hjælpe dig med en automatisk løsning, uden brug af P-vagter.

Ved indkørsel til dine parkeringsarealer vil Bluesecure Danmarks P-systemer registrere nummerpladen på køretøjet, tid for indkørsel og tid for udkørsel. Fx kan 2 timers parkering være gratis, og herefter faktureres fleksibel parkeringstid enten ved brug af fakturaudsendelse eller ved brug af din egen brandede parkeringsapp. Bemærk, at færdselslovens §122 C stk. 2 § 1-5 åbner op for mulighed for, at du – via Bluesecure Danmarks systemer – kan udstede kontrolafgifter ved manglende betaling.